Torii Kiyosada: Okina watashi / Oedo shibai nenju-gyoji - British Museum

Artist: Torii Kiyosada

Title: Okina watashi / Oedo shibai nenju-gyoji

Date: 1897 (?)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...