Kasamatsu Shiro: Hazy Evening at the Edge of Shinobazu Pond (Kasumu Yube, Shinobazu Chihan) - Scholten Japanese Art

Artist: Kasamatsu Shiro

Title: Hazy Evening at the Edge of Shinobazu Pond (Kasumu Yube, Shinobazu Chihan)

Date: 1932

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...