Kawase Hasui: Shinagawa (Shinagawa) - Scholten Japanese Art

Artist: Kawase Hasui

Title: Shinagawa (Shinagawa)

Date: 1931

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...