Kawase Hasui: Twenty Views of Tokyo: Shiba Zojo Temple (Tokyo Nijukkei: Shiba Zojoji) - Scholten Japanese Art

Artist: Kawase Hasui

Title: Twenty Views of Tokyo: Shiba Zojo Temple (Tokyo Nijukkei: Shiba Zojoji)

Date: 1925

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...