Tsukioka Yoshitoshi: One Hundred Aspects of the Moon: Gojo Bridge Moon (Tsuki hyakushi: Gojobashi no tsuki) - Scholten Japanese Art

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: One Hundred Aspects of the Moon: Gojo Bridge Moon (Tsuki hyakushi: Gojobashi no tsuki)

Date: 1888

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...