Tsukioka Yoshitoshi: Gojobashi no tsuki (Moon of Gojo Bridge) / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Gojobashi no tsuki (Moon of Gojo Bridge) / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description: Colour woodblock print. The young Minamoto no Yoshitsune leaping above the Gojo Bridge, throwing down his fan.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...