Tsukioka Yoshitoshi: Goyo Bridge Moon - Tsuki Hyakushi # 61 - Artelino

Similar Prints Compare Prints...