Tsukioka Yoshitoshi: Getsumei rinka bijin mairu (In the moonlight under the trees a beautiful woman comes) / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Getsumei rinka bijin mairu (In the moonlight under the trees a beautiful woman comes) / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...