Yamamura Toyonari: Koman - Dai Chikamatsu Zenshu - Artelino

Artist: Yamamura Toyonari

Title: Koman - Dai Chikamatsu Zenshu

Date: 1923 - 26.

Details & Prices: Yamamura Toyonari: Koman - Dai Chikamatsu Zenshu - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

From the supplement of "Dai Chikamatsu Zenshu" (The complete Works of Chikamatsu). Heroine Seki no Koman in the play, "Tanba Yosaku Matsuyo no Komurobushi".

Download Image

Similar Prints Compare Prints...