Yamamura Toyonari: Heroine Koman - Artelino

Artist: Yamamura Toyonari

Title: Heroine Koman

Date: Ca. 1922 - 26s.

Details & Prices: Yamamura Toyonari: Heroine Koman - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

From the supplement of "Dai Chikamatsu Zenshu" (The Complete Works of Chikamatsu), Heroine Seki no Koman in the play, "Tanba Yosaku Matsuyo no Komurobushi".

Download Image

Similar Prints Compare Prints...