Yamamura Toyonari: Koman - Chikamatsu Series - Artelino

Artist: Yamamura Toyonari

Title: Koman - Chikamatsu Series

Date: 1922-26.

Details & Prices: Yamamura Toyonari: Koman - Chikamatsu Series - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

From the supplement of "Dai Chikamatsu Zenshu" (The Complete Works of Chikamatsu), Heroine Seki no Koman in the play, "Tanba Yosaku Natsuyo no Komurobushi".

Download Image

Similar Prints Compare Prints...