Utagawa Yoshitsuya: FUKAKUSA NO SATO - Asian Collection Internet Auction

Artist: Utagawa Yoshitsuya

Title: FUKAKUSA NO SATO

Date: 1863

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction

Description:

TOKAIDO MEISHO NO UCHI (Famous Views Tokaido)

Download Image

Similar Prints Compare Prints...