Utagawa Yoshitsuya: FUKAKUSA NO SATO - Asian Collection Internet Auction

Artist: Utagawa Yoshitsuya

Title: FUKAKUSA NO SATO

Date: 1863

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction

Similar Prints Compare Prints...