Tsukioka Yoshitoshi: 「英名二十八衆句」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...