Katsushika Hokusai: Thirty-Six Views of Mt. Fuji: Fuji from Goten-yama, at Shinagawa on the Tokaido [Edo] (Fugaku sanju-rokkei: Tokaido Shinagawa Goten-yama no Fuji) - Scholten Japanese Art

Artist: Katsushika Hokusai

Title: Thirty-Six Views of Mt. Fuji: Fuji from Goten-yama, at Shinagawa on the Tokaido [Edo] (Fugaku sanju-rokkei: Tokaido Shinagawa Goten-yama no Fuji)

Date: 1832

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...