Katsushika Hokusai: Tokaido Shinagawa Gotenyama no Fuji / Fugaku Sanju Rokkei - British Museum

Artist: Katsushika Hokusai

Title: Tokaido Shinagawa Gotenyama no Fuji / Fugaku Sanju Rokkei

Date: 1823-1829 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...