Katsushika Hokusai: Tokaido Shinagawa Goten-yama no Fuji 東海道品川御殿山ノ不二 (Fuji from Goten-yama, at Shinagawa on the Tokaido Highway [Edo]) / Fugaku sanju-rokkei 冨嶽三十六景 (Thirty-Six Views of Mt Fuji) - British Museum

Artist: Katsushika Hokusai

Title: Tokaido Shinagawa Goten-yama no Fuji 東海道品川御殿山ノ不二 (Fuji from Goten-yama, at Shinagawa on the Tokaido Highway [Edo]) / Fugaku sanju-rokkei 冨嶽三十六景 (Thirty-Six Views of Mt Fuji)

Date: 1830-1833

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...