Toshusai Sharaku: 「中山富三郎」「松本幸四郎」 - Ritsumeikan University

Artist: Toshusai Sharaku

Title: 「中山富三郎」「松本幸四郎」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「中山富三郎」「松本幸四郎」

Download Image

Similar Prints Compare Prints...