Tsukioka Yoshitoshi: Katadaura no tsuki - Saito Kuranosuke / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Katadaura no tsuki - Saito Kuranosuke / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Colour woodblock print. Saito Kuranosuke leading his horse on Katada Bay, on shores of Lake Biwa.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...