Tsukioka Yoshitoshi: Katado Bay Moon - Saito Kuranosuke # 65 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Katado Bay Moon - Saito Kuranosuke # 65

Date: 1888.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Katado Bay Moon - Saito Kuranosuke # 65 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tsuki Hyakushi; Katadaura no Tsuki" (One Hundred Aspects of the Moon; Katada Bay Moon) Saito Kuranosuke visits the house of his old nurse. He is seeking a refuge after his troop with Akechi Mitsuhide was defeated by Toyotomi Hideyoshi.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...