Tsukioka Yoshitoshi: Chikubushima no tsuki / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Chikubushima no tsuki / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Colour woodblock print. Taira no Tsunemasa playing the biwa seated on the ground near the shrine of Benten on Chikubushima island.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...