Tsukioka Yoshitoshi: Chikubushima Moon - Tsunemasa # 28 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Chikubushima Moon - Tsunemasa # 28

Date: 1886.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Chikubushima Moon - Tsunemasa # 28 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tsuki Hyakushi; Shikubushima no Tsuki" (One Hundred Aspects of the Moon; Chikubushima Moon) The renowned lute player, Taira no Tsunemasa, dedicates his music to the goddess Benten at Chikubu Island.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...