Katsushika Hokusai: Kisokaido Ono no taki-nuno / Shokoku Taki-meguri - British Museum

Artist: Katsushika Hokusai

Title: Kisokaido Ono no taki-nuno / Shokoku Taki-meguri

Date: 1830 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...