Utagawa Kunisada: Edo Meisho Zue - No.29 Mitsumata - Artelino

Similar Prints Compare Prints...