Utagawa Kuniyoshi: Genji Kumo Ukiyo E Awase - Soga Goro - Artelino

Artist: Utagawa Kuniyoshi

Title: Genji Kumo Ukiyo E Awase - Soga Goro

Date: 1843-45.

Details & Prices: Utagawa Kuniyoshi: Genji Kumo Ukiyo E Awase - Soga Goro - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Similar Prints Compare Prints...