Tsuchiya Koitsu: Akashi Port - Artelino

Artist: Tsuchiya Koitsu

Title: Akashi Port

Date: 1938.

Details & Prices: Tsuchiya Koitsu: Akashi Port - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Setonaikai Akashi no Minato" Akashi port in the Inland Sea at Seto.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...