Tsukioka Yoshitoshi: 「芳年武者旡類」「船田入道義昌」「左中将新田義貞」 - Waseda University Theatre Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「芳年武者旡類」「船田入道義昌」「左中将新田義貞」

Date: 1886

Details: More information...

Source: Waseda University Theatre Museum
Browse all 46,279 prints...

Similar Prints Compare Prints...