Tsukioka Yoshitoshi: 「つきの百姿」「」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...