Tsukioka Yoshitoshi: 「つき百姿」「盃の月」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...