Tsukioka Yoshitoshi: 「月百姿」「住よしの名月」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...