Tsukioka Yoshitoshi: 「つきの百姿」「☆山寺の月」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...