Tsukioka Yoshitoshi: 「安達元右衛門」 - Waseda University Theatre Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「安達元右衛門」

Date: 1867

Details: More information...

Source: Waseda University Theatre Museum
Browse all 46,279 prints...