Tsukioka Yoshitoshi: 「一魁随筆」「朝比奈三郎義秀」 - Waseda University Theatre Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「一魁随筆」「朝比奈三郎義秀」

Details: More information...

Source: Waseda University Theatre Museum
Browse all 46,279 prints...

Download Image