Tsukioka Yoshitoshi: 「一魁随筆」 - Waseda University Theatre Museum

Similar Prints Compare Prints...