Tsukioka Yoshitoshi: New Selection of Eastern Brocade Pictures: The Story of Tamiya Botaro (Shinsen axuma nishiki-e: Tamiya Botaro no hanashi) - Scholten Japanese Art

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: New Selection of Eastern Brocade Pictures: The Story of Tamiya Botaro (Shinsen axuma nishiki-e: Tamiya Botaro no hanashi)

Date: 1886

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Description: young Tamiya Botaro with his nurse hauling a bucket of water; signed Yoshitoshi with artist's seal Taiso, carver's seal of Wada Hori Yu, published by Tsunashima, 1886

Download Image

Similar Prints Compare Prints...