Tsukioka Yoshitoshi: One Hundred Aspects of the Moon: The Cry of the Fox (Tsuki hyakushi: Konkai) - Scholten Japanese Art

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: One Hundred Aspects of the Moon: The Cry of the Fox (Tsuki hyakushi: Konkai)

Date: 1886

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Description: signed Yoshitoshi with artist's seal Yoshitoshi, engraver's mark Enkatsu, and published by Akiyama Buemon, 1886

Download Image

Similar Prints Compare Prints...