Katsushika Hokusai: Eight Views of Ryukyu: Bamboo Grove of Sanson (Ryukyu Hakkei: Sanson chikuri) - Scholten Japanese Art

Artist: Katsushika Hokusai

Title: Eight Views of Ryukyu: Bamboo Grove of Sanson (Ryukyu Hakkei: Sanson chikuri)

Date: 1833

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Description:

signed zen Hokusai Iitsu hitsu, with publisher's marks of Eijudo (Nishimura Yohachi) and Kinshindo (Moriya Jihei), and stamped Collection Matsumoto on verso, ca. 1833

Download Image

Similar Prints Compare Prints...