Tsukioka Yoshitoshi: 「英名二十八衆句」 - Ritsumeikan University

Similar Prints Compare Prints...