Mizuno Toshikata: Tea-House Waitress - 茶酌女 - Ohmi Gallery

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Tea-House Waitress - 茶酌女

Date: 1891

Details & Prices: More information...

Source: Ohmi Gallery
Browse all 2,569 prints...

Similar Prints Compare Prints...