Utagawa Toyokuni I: Sawamura Gennosuke as Tsuzuki Denshichi - Minneapolis Institute of Arts

Artist: Utagawa Toyokuni I

Title: Sawamura Gennosuke as Tsuzuki Denshichi

Date: 1804

Details: More information...

Source: Minneapolis Institute of Arts
Browse all 2,121 prints...

Description:

nishiki-e, yakusha-e

Download Image

Similar Prints Compare Prints...