Katsukawa Shuntei: Chinzei Hachirô Tametomo - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Chinzei Hachirô Tametomo

Date: 1811

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image