Gigado Ashiyuki: Actors Arashi Kichisaburô II as both Taga no Taishô and Torii Matasuke (R), and Ichikawa Ebijûrô I as Mochizuki Genzô (L) - Museum of Fine Arts

Artist: Gigado Ashiyuki

Title: Actors Arashi Kichisaburô II as both Taga no Taishô and Torii Matasuke (R), and Ichikawa Ebijûrô I as Mochizuki Genzô (L)

Date: 1818

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image