Katsukawa Shuntei: Buyu Sanban-tsuzuki - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Buyu Sanban-tsuzuki

Date: 1820

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...