Hosoda Eishi: Courtesans of the Ôgiya: Fumikoshi, kamuro Shiori and Taori; Nanakoshi, kamuro Mineno and Takane; Kasugano, kamuro Wakana and Kochô; Miyahito, kamuro Tsubaki and Shirabe; Takigawa, kamuro Onami and Menami; Hanaôgi, kamuro Yoshino and Tatsuta - Museum of Fine Arts

Artist: Hosoda Eishi

Title: Courtesans of the Ôgiya: Fumikoshi, kamuro Shiori and Taori; Nanakoshi, kamuro Mineno and Takane; Kasugano, kamuro Wakana and Kochô; Miyahito, kamuro Tsubaki and Shirabe; Takigawa, kamuro Onami and Menami; Hanaôgi, kamuro Yoshino and Tatsuta

Date: 1790

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image