Katsukawa Shunsho: Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ikazuchi Tsurunosuke and Segawa Kikonojô III as Nuregami no Kashizuka - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Actors Matsumoto Kôshirô IV as Ikazuchi Tsurunosuke and Segawa Kikonojô III as Nuregami no Kashizuka

Date: 1780

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Similar Prints Compare Prints...