Torii Kiyomasu II: Komachi at Kiyomizu (Kiyomizu Komachi), No. 3 from the series Seven Komachi (Nana Komachi) - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Komachi at Kiyomizu (Kiyomizu Komachi), No. 3 from the series Seven Komachi (Nana Komachi)

Date: 1735-40

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...