Torii Kiyomitsu: Yoritomo's Hunt at the Foot of Mount Fuji (Yoritomo Fuji maki-gari gyôretsu kaiga) - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomitsu

Title: Yoritomo's Hunt at the Foot of Mount Fuji (Yoritomo Fuji maki-gari gyôretsu kaiga)

Date: 1755-65

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...