Torii Kiyomitsu: Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bandô Hikosaburô as Hanshichi - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomitsu

Title: Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bandô Hikosaburô as Hanshichi

Date: 1760

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...