Torii Kiyomasu II: Actors Ôtani Hiroji as Ashikaga Takauji and Ichikawa Ebizô as Shinozuka Gorô - Museum of Fine Arts

Artist: Torii Kiyomasu II

Title: Actors Ôtani Hiroji as Ashikaga Takauji and Ichikawa Ebizô as Shinozuka Gorô

Date: 1730

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image