Ochiai Yoshiiku: Actor as Shôguntarô Yoshikado - Museum of Fine Arts

Artist: Ochiai Yoshiiku

Title: Actor as Shôguntarô Yoshikado

Date: 1869

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...