Utagawa Yoshitsuya: Minamoto Yoritomo's Hunting Party (Minamoto Yoritomo makigari no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitsuya

Title: Minamoto Yoritomo's Hunting Party (Minamoto Yoritomo makigari no zu)

Date: 1866

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...